Công ty đầu tư tài chính là gì? Điều kiện và thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Điều kiện và thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Công ty đầu tư tài chính là gì, có đặc điểm và hoạt động thế nào cũng như để thành lập công ty đầu tư tài chính cần phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục thành lập ra sao. Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây. 

Công ty đầu tư tài chính là gì?

Công ty đầu tư tài chính là gì
Công ty đầu tư tài chính là gì

Công ty đầu tư Tài chính là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Chức năng của tổ chức này là sử dụng vốn huy động, vốn tự có và các nguồn vốn khác để cho vay và đầu tư cũng như cung ứng các dịch vụ tư vấn tiền tệ, tài chính và một số dịch vụ khác theo pháp luật quy định.

Theo khoản 4 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được sửa đổi và bổ sung năm 2017 quy định: “Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.”

Như vậy, theo quy định trên thì công ty đầu tư tài chính là doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Đặc điểm của công ty đầu tư tài chính

Công ty đầu tư tài chính có những đặc điểm như sau:

Mức vốn pháp định

Mức vốn pháp định của công ty đầu tư tài chính thấp hơn so với ngân hàng. Nếu như công ty tài chính thành lập vào khoảng thời gian sau ngày nghị định 141/2006/NĐ-CP có hiệu lực và sau ngày 31/12/2008 thì mức vốn pháp phải có là 500 tỷ đồng còn nếu thành lập trước ngày 31/12/2008 thì có mức vốn pháp định là 300 tỷ đồng.

Thời gian hoạt động của các công ty đầu tư tài chính

Theo quy định của pháp luật, thời gian hoạt động của các công ty chỉ trong vòng 50 năm trở xuống. Theo đó, các tổ chức cần phải làm đơn yêu cầu nếu muốn gia hạn thêm thời gian và đơn yêu cầu phải nhận được sự đồng ý của ngân hàng nhà nước. Bên cạnh đó, thời gian gia hạn không được vượt quá 50 năm.

Thời gian hoạt động của các công ty chỉ trong vòng 50 năm trở xuống
Thời gian hoạt động của các công ty chỉ trong vòng 50 năm trở xuống

Các loại hình của công ty đầu tư tài chính

Các công ty tài chính trước đây hoạt động dựa trên nhiều cách thức khác nhau. Bao gồm:

– Doanh nghiệp nhà nước: Được đầu tư vốn, thành lập và tổ chức hoạt động kinh doanh bởi Nhà nước.

– Công ty cổ phần: Được thành lập dưới hình thức Công ty cổ phần bởi các tổ chức và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của pháp luật.

Công ty thuộc sở hữu của một tổ chức tín dụng: công ty tài chính do một tổ chức tín dụng sở hữu được thành lập bằng vốn tự có và tuân theo quy định của pháp luật, hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân.

Công ty liên doanh tổ chức tín dụng Việt Nam và nước ngoài: Được thành lập bằng vốn góp giữa hai bên nước ngoài gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài và Việt Nam gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam, trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

– Công ty có 100% vốn đầu tư của một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài: Được thành lập bằng vốn của một hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo pháp luật Việt Nam quy định.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn lại 3 loại hình công ty: bao gồm công ty cổ phần, công ty tài chính TNHH một thành viên, công ty hai thành viên trở lên. Các loại hình này đều không phân biệt vốn trong nước hay vốn nước ngoài.

Hoạt động của Công ty đầu tư tài chính

Huy động vốn

Vốn là yếu tố đóng vai trò vô cùng quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự ổn định và phát triển cũng như mở rộng kinh doanh của công ty. Vì vậy, hoạt động huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau là điều vô cùng cần thiết. 

Vốn là yếu tố đóng vai trò vô cùng quan trọng
Vốn là yếu tố đóng vai trò vô cùng quan trọng

Theo đó, hoạt động huy động vốn của công ty đầu tư tài chính bao gồm:

– Nhận tiền gửi của các cá nhân và tổ chức có kỳ hạn từ một năm trở lên theo Ngân hàng Nhà nước quy định.

– Huy động nguồn vốn của cá nhân trong nước và ngoài ngoài nước bằng cách phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá trị khác.

– Tiếp nhận vốn ủy thác của các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước hoặc của chính phủ.

– Vay từ các tổ chức tín dụng, tài chính trong nước và ngoài nước hoặc các tổ chức tài chính quốc tế.

Hoạt động cho vay

Các hình thức được phép cho vay của công ty đầu tư tài chính:

 • Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
 • Cho vay tiêu dùng thông qua hình thức cho vay trả góp
 • Cho vay theo sự ủy thác của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước hay của Chính phủ

Hoạt động chiết khấu và tái chiết khấu hay cầm cố trái phiếu, thương phiếu và các giấy tờ có giá khác:

 • Công ty tài chính cấp tín dụng cho các cá nhân, tổ chức, cá nhân thông qua hình thức chiết khấu, cầm cố trái phiếu, thương phiếu các giấy tờ có giá khác
 • Công ty tài chính và các tổ chức tín dụng khác tái chiết khấu, cầm cố trái phiếu, thương phiếu và các giấy tờ có giá khác cho nhau.

Hoạt động bảo lãnh

Công ty đầu tư tài chính có các loại hình bảo lãnh sau:

 • Bảo lãnh thanh toán.
 • Bảo lãnh vay vốn.
 • Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm.
 • Bảo lãnh dự thầu.
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
 • Bảo lãnh đối ứng.
 • Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.
 • Xác nhận bảo lãnh.

Một số hoạt động khác của công ty đầu tư tài chính

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, các công ty đầu tư tài chính còn có thể thực hiện một số hoạt động khác như sau:

 • Góp vốn mua cổ phần cho các doanh nghiệp hay các tổ chức tín dụng 
 • Tham gia thị trường tiền tệ
 • Hoạt động đầu tư
 • Kinh doanh đầu tư vàng và thực hiện các dịch vụ kiều hối
 • Cung ứng các dịch vụ tư vấn liên quan đến tiền tệ, tài chính, đầu tư và ngân hàng
 • Cung ứng dịch vụ cho thuê tủ két, bảo quản hiện vật quý, cầm đồ, giấy tờ có giá.
 • Được phép trở thành đại lý phát hành cổ phiếu, trái phiếu hay các loại giấy tờ có giá khác cho các công ty và doanh nghiệp
 • Có quyền nhận ủy thác, trở thành đại lý theo hợp đồng trong các lĩnh vực liên quan tới tài chính ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm, quản lý tài sản, vốn đầu tư của các tổ chức và cá nhân.

Điều kiện thành lập công ty đầu tư tài chính

Để thành lập công ty đầu tư tài chính cần phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định
Để thành lập công ty đầu tư tài chính cần phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định

Tại Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và một số văn bản chuyên ngành khác quy định về điều các điều kiện cần đáp ứng để thành lập công ty đầu tư tài chính như sau:

Điều kiện chung

 • Phải có mức vốn điều lệ tối thiểu là 500 tỷ Việt Nam đồng.
 • Công ty có chủ sở hữu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đối với các thành viên sáng lập và những cổ đông là pháp nhân phải hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn. Đối với những thành viên sáng lập, cổ đông là cá nhân thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự và có khả năng tài chính để tham gia góp vốn.

Điều kiện về chủ sở hữu công ty tài chính

– Chủ sở hữu là công ty TNHH một thành viên, cổ đông, thành viên sáng lập:

 • Phải có người điều hành, quản lý có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định.
 • Có điều lệ công ty phù hợp với theo quy định về các tổ chức tín dụng của pháp luật và pháp luật liên quan.
 • Có đề án, phương án thành lập và kinh doanh khả thi.

– Điều kiện về cổ đông, thành viên sáng lập công ty tài chính là cá nhân:

 • Mang quốc tịch Việt Nam, không nằm trong đối tượng bị cấm theo quy định của luật Doanh nghiệp.
 • Có đủ năng lực về tài chính để tham gia góp vốn.
 • Không phải là người bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay đang có án tích.
 • Có trình độ đại học, sau đại học về kinh tế, luật.
 • Cam kết hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp khi họ gặp phải khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả.

– Điều kiện về cổ đông, thành viên sáng lập công ty tài chính là doanh nghiệp Việt Nam không phải tổ chức tín dụng:

 • Doanh nghiệp có quy mô vốn tối thiểu là 500 tỷ Việt Nam đồng và mức vốn tối thiểu mà tập đoàn kinh tế sẽ phải có là 1000 tỷ đồng, đồng thời phải có cam kết hỗ trợ công ty tài chính.
 • Trong năm liền kề trước năm thành lập công ty tài chính, hoạt động kinh doanh phải có lãi.
 • Vốn góp phải là phần vốn đã trừ đi khoản chênh lệch của các khoản nợ và các dự án đầu tư.

Hồ sơ thành lập công ty đầu tư tài chính

Hồ sơ thành lập công ty đầu tư tài chính
Hồ sơ thành lập công ty đầu tư tài chính

Hồ sơ thành lập công ty đầu tư tài chính sẽ có sự khác nhau về thành phần hồ sơ tùy theo loại hình doanh nghiệp. Nhưng nhìn chung vẫn sẽ bao gồm các tài liệu chính như sau:

 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty tài chính.
 • 01 bản dự thảo điều lệ công ty tài chính.
 • Danh sách các cổ đông, các thành viên của công ty tài chính.
 • Bản sao có chứng thực của người đại diện theo pháp luật của công ty tài chính.
 • Tài liệu xác nhận vốn pháp định của công ty.

Bên cạnh đó, ngoài những tài liệu đã được nêu tên, thì tổ chức/cá nhân thành lập công ty tài chính sẽ tùy từng trường hợp nhất định mà phải bổ sung một số tài liệu có liên quan khác.

Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Tiến trình thực hiện thành lập công ty đầu tư tài chính như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện thành lập công ty tài chính, lựa chọn tên công ty, hình thức công ty phù hợp, trụ sở công ty và các giấy tờ cần thiết.

Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập công ty đầu tư tài chính theo pháp luật đã quy định.

Bước 3: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản và trong thông báo phải nêu rõ lý do từ chối và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Kết luận

Vừa rồi là một số thông tin về công ty đầu tư tài chính là gì, các loại hình cũng như điều kiện và thủ tục để tiến hành thành lập công ty đầu tư tài chính do biên tập viên trên trang thoidaidautu.vn biên soạn và tông hợp. Hy vọng qua bài viết trên đây bạn đọc quan tâm đã hiểu rõ hơn về công ty đầu tư tài chính cũng như trang bị được cho bản thân thêm nhiều kiến thức tài chính hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *